Producten

Joordens Zaden BV is gespecialiseerd in voeder- en groenbemestingsgewassen. Dankzij ons eigen kweekbedrijf hebben wij een uitgebreid palet aan producten. Tussen de verschillende gewassen is er een duidelijk onderscheid te maken tussen voedergewassen zoals grassen, brassica’s en voederbieten en groenbemesters zoals gele mosterd, bladrammenas en facelia. Door gebruik te maken van de modernste technieken en onderzoeksmethodes zijn wij in staat een uitgebreid sortiment rassen aan de hedendaagse landbouw te leveren.
Naast eigen veredeling en productie maken we gebruik van een handelsnetwerk zodat ook andere soorten – die wij niet zelf produceren - aangeboden kunnen worden. Hierdoor kunnen we iedere klant naar tevredenheid bedienen. 

Biologische zaden
Naast gangbaar geproduceerd zaaizaad leveren wij ook biologisch geproduceerd zaaizaad. Dit zijn zaden, geproduceerd onder biologische omstandigheden en in harmonie met de natuur.
Biologische zaden worden geteeld zonder toepassing van chemische of synthetische bestrijdings-middelen en kunstmest. De zaadteelt en bewerking worden bewaakt door SKAL, de Nederlandse controleorganisatie voor biologische productiemethoden. Het SKAL-certificaat is hier te downloaden.

SKAL Bio controle logo   

EU eco logo   EKO keurmerk logo

Resistenties
Door gebruik te maken van de modernste kweekmethoden zijn wij er in geslaagd resistenties tegen diverse ziektes en plagen in te kruisen. Voorbeelden hiervan zijn aaltjesresistentie bij gele mosterd (sinapis alba), bladrammenas (raphanus sativus) en raaigrassen en knolvoetresistentie bij bladkool (brassica napus). Door gebruik te maken van deze producten is het mogelijk de aaltjespopulatie te reduceren of de ziektedruk te verlagen. De resultaten van deze biologische bestrijding kunnen gelijk zijn aan het resultaat van zwarte braak en chemische bestrijding door bijvoorbeeld grondontsmetting of bespuiting. De kosten zijn echter lager en het milieu wordt gespaard.

     Multi resistent logo

Wij leveren alle producten vermeld op deze website. Neemt U voor landbouwzaaizaden die niet specifiek genoemd zijn alstublieft contact met ons op.