Nematoden

Nematoden (aaltjes) zijn lintvormige wormpjes, met een voorkeur voor een vochtige omgeving, die over de gehele wereld en in de meest verschillende biotopen te vinden zijn. Er zijn meer dan 28.000 soorten nematoden beschreven waarvan er 16.000 parasiteren. Het aantal nematoden wordt geschat op ongeveer 1 miljoen. Men treft nema­toden aan in zoet- en zout water, in de grond, in vervuilde stoffen, in planten, bij dieren en bij mensen.

Hun voedingspatroon is net zo gevarieerd als hun leefomgeving. Ze voeden zich met bacteriën en schimmels die voorkomen in dood organisch materiaal, ze verorberen – net als een roofdier - andere nematoden, ze parasiteren op grotere dieren (bijv. Trichi­ne) of op hogere planten.

Nematoden verplaatsen zich in hun omgeving door te kronkelen, waardoor ze ook wel "aaltjes" genoemd worden.

De soorten die schadelijk zijn voor planten hebben een zuigmond waarmee ze in de planten­cellen prikken, speeksel afgeven en de celinhoud tot zich nemen.

Van de meer dan 15.000 parasiterende nematoden voeden ca. 3.000 zich met planten, ongeveer 100 soorten veroorzaken aanzien­lijke schade aan cultuurgewassen.

Een geïntegreerde benadering van nematodenbeheersing is met het wegvallen van chemische bodemontsmettingsmiddelen essentieel. Het zaaien van een resistente groenbemester is zowel een zeer effectieve manier om nematodenpopulaties onder controle te krijgen als het verbeteren van de bodemstructuur zodat waardevolle voedingsstoffen door het volggewas gebruikt kunnen worden.