Biofumigatie mengsels

BIOFUM SUMMER

Dit is een zorgvuldig samengesteld mengsel met Ethiopische mosterd, gele mosterd en bladrammenas, vooral om grondgebonden plagen te verminderen. Er wordt 15kg/ha gezaaid in het voorjaar of zomer op 1-2 cm diepte. Biofumigatie is in de zomer en het wordt in de herfst ondergewerkt.

  •  50% Brassica carinata
  •  10% Sinapis alba
  •  40% Raphanus sativus

BIOFUM AUTUMN

Dit mengsel bij voorkeur zaaien tot het begin van de herfst zodat het op het eind van de winter of vroeg in het vorjaar ingewerkt kan worden. Het doel is om grondgebonden schimmels te verminderen. Dit mengsel bestaat uit winterharde gewassen die onder normale omstandigheden en Europeese weerscondities niet kapotvriezen. Er wordt 15kg/ha gezaaid tot vroeg in de herfst op 1-2 cm diepte. Onderwerken na 1 Maart.

  •  50% Brassica carinata
  •  10% Brassica napus
  •  40% Raphanus sativus

 BIOFUM TRIO

  •  30% Eruca sativa
  •  70% Raphanus sativus

Dit mengsel is zowel bruikbaar voor nematoden controle als voor biofumigatie. Door het zeer hoge gehalte glucosinolaat is het uitermate geschikt voor biofumigatie. TRIO is een relatief langzame kiemer maar kan in bloei staan 50 tot 60 dagen na zaaien. Behalve zijn unieke glucosinolaatprofiel is dit ras resistent voor een aantal nematoden: bietencyste-aaltje, M. chitwoodi, M. fallax en resistent voor de (sub)tropische root knot soorten M. incognita en een slechte waardplant voor M. javanica