Erwt

Erwt - Pisum sativum - Field pea - Erbse - Pois
Zaaizaad hoeveelheid
160 kg/ha
Zaaitijd
In het vroege voorjaar
Zaaidiepte
4-6 cm
Rij-afstand
Zoals bij granen
Bemesting
Basis bemesting (P/K)
Opmerking
Eénjarig gewas

De teelt van erwten heeft veel voordelen als het in een gewasrotatie zit met het doel om een gedeelte  van de benodigde stikstof te produceren. Ze voorzien in afwisseling in rotatie en ze onderbreken cycli van ziekten. Erwten hebben een hoog drogestofgehalte en de mogelijkheid om stikstof te binden onder allerlei groeiomstandigheden. Na de oogst worden de restanten snel afgebroken. Erwten hebben in vergelijking met linzen een groter vermogen om stikstof te binden.