Perzische klaver

Perzische klaver - Trifolium resupinatum - Persian clover - Perserklee - Trèfle Perse
Zaaizaad hoeveelheid
20 kg/ha als hoofdgewas, 10-15 kg/ha onder dekvrucht
Zaaitijd
Laat in het voorjaar tot midden zomer
Zaaidiepte
1-2 cm
Rij-afstand
Zoals bij granen
Bemesting
30 kg N/ha in N-arme grond, 40-80 kg in mengsels met grassen
Opmerking
Eénjarig

Perzische klaver is een type klaver dat geschikt is als zelfstandig gewas maar ook onder dekvrucht met wintertarwe, mits niet te vroeg gezaaid, een goed resultaat kan geven. Door het hoge proteïnegehalte en de hoge drogestofopbrengst is Perzische klaver een ideaal voedergewas.