Vanggewas maïs

Vanaf 2019 is het een verplichting om een vanggewas te zaaien bij de teelt van maïs op zand- of lössgrond.

Door een winterhard gewas te zaaien met de maïs (bijv. rietzwenkgras), onder de maïs (gras-achtigen of brassica's) of na het hakselen van de maïs (alle toegestane gewassen geschikt) kan een groot deel van de stikstofuitspoeling voorkomen worden. 

De toegestane gewassen als vanggewas zijn (voorlopig):

  • bladkool
  • bladrammenas
  • gras
  • Japanse haver
  • triticale
  • wintergerst
  • winterrogge
  • wintertarwe

Verschillende vanggewassen en informatie over is beschikbaar bij Joordens Zaden.

Voor meer informatie kunt u uw gegevens achter laten via het contactformulier