Beemdlangbloem

Beemdlangbloem houdt van vochtige grond en is in vergelijking met Engels raaigras vooral bij beweiding matig standvastig. De wintervastheid is vrij goed. De verteerbaarheid van de organische stof van beemdlangbloem is zeer goed en vergelijkbaar met die van Engels raaigras.