Kropaar

Kropaar - Dactylis glomerata - Cocksfoot (Orchard grass) - Knaulgras - Dactyle
Zaaizaad hoeveelheid
20-25 kg/ha
Zaaitijd
Tot midden zomer
Zaaidiepte
1-2 cm
Rij-afstand
Zoals granen
Bemesting
Rassen
Grassly, Greenly, Lazuly

Kropaar is vooral geschikt voor grasland op droge grond. De opkomst en beginontwikkeling na het zaaien zijn traag. Kropaar geeft bij een juist gebruik van het grasland weinig problemen bij beweiding. Inscharen in jong, kort gras verdient aanbeveling. Lang gras is minder smakelijk. Kropaar verdraagt maaien zeer goed en kan een hoge opbrengst geven.

Joordens Zaden heeft enkel zachtbladige rassen in haar pakket die smakelijker zijn dan de gangbare rassen.

GREENLY

Greenly is het eerste ras van een nieuw type zachtbladig kropaar dat Engels raaigras kan vervangen in een grasmengsel voor de intensieve veehouderij. Gezaaid met een iets grotere zaaizaadhoeveelheid produceert het een mooi zachtbladig en smakelijk gewas dat gemakkelijk door vee wordt opgenomen, mede door het gebrek aan endophyten. Het heeft een resistentie voor bladziekten. Het heeft een zeer goed herstellend vermogen naar droogte of begrazing en geeft een hoge opbrengst.

LAZULY

Dit zachtbladig ras kropaar met verbeterde winteractiviteit heeft een iets grotere zaaizaadhoeveelheid nodig om een mooi zachtbladig en smakelijk gewas te produceren. Het staat garant voor een smakelijk product van hoge kwaliteit. Er zal meer droge stof worden opgenomen en door de goede verteerbaarheid worden omgezet in vlees- of melkproductie. Lazuly heeft een zeer goede droogtetolerantie en zal daardoor meer productie geven wanneer dit het meest nodig is.