Roodzwenkgras

Roodzwenkgras kent drie subtypes; gewoon roodzwenkgras (festuca rubra commutata), roodwenkgras met fijne uitlopers (festuca rubra trichofila) en roodzwenkgras met forse uitlopers (festuca rubra rubra). Het gedijt goed op kleigrond, op schralere grond kan het overheersen. Het kan vrij goed schaduw verdragen. Bij droogte loopt de kleur terug maar die herstelt weer vrij vlot.

Rassen van gewoon roodzwenkgras en roodzwenkgras met fijne uitlopers zijn uitermate geschikt voor siergazons en golfbanen. Rassen roodzwenkgras met forse uitlopers zijn geschikt voor gebruik in mengsels voor bermen en voor extensief beheerde grasvelden.