Timothee, kleine Timothee

Timothee en kleine timothee zijn zeer wintervast. Ze voldoen het best op zware, vochthoudende grond. Beide soorten gras zijn zéér smakelijk. Doorgeschoten wordt het minder goed door het vee opgenomen. Het kan goed tegen maaien en het kan zich onder deze omstandigheden goed handhaven. Beweiden wordt over het algemeen matig verdragen. De verteerbaarheid van timothee en kleine timothee is vergelijkbaar met die van Engels raaigras.