Veldbeemdgras

Veldbeemdgras vormt ondergrondse uitlopers en is daardoor droogtetolerant en goed wintervast. Veldbeemdgras kent veel toepassingen. Het wordt gebruikt in mengsels voor sportvelden, speelgazons, recreatieterreinen en boomgaarden. Veldbeemd kent een trage beginontwikkeling. Inzaai en vestiging van het gras verdienen de nodige aandacht. Ondiep zaaien en een schoon zaaibed zijn vereisten voor een succesvolle start.