Westerwolds raaigras

Westerwolds raaigras - Lolium multiflorum - Westerwold ryegrass - Einjähriges Weidelgras - Ray-grass Westerwold
Zaaizaad hoeveelheid
40-45 kg als hoofdgewas, 20-25 kg als tussengewas
Zaaitijd
Hoofdgewas; zomer tussengewas mrt-apr
Zaaidiepte
1-2 cm
Rij-afstand
Zoals granen
Bemesting
Voorjaar 80-100 kg N/ha. Na iedere snede 60-80 kg N/ha als groenbemesting 80 kg N/ha
Rassen
Adrenalin,t. Andrea, d. Aubade, t. Bigbang, t. Gipsyl, d. Magnum, t. Suxyl, d.

Westerwolds raaigras is een éénjarig gras dat zich kenmerkt door zijn snelle beginontwikkeling. Het wordt gezaaid van het voorjaar tot begin september. Als er vroeg in het voorjaar gezaaid wordt kunnen er 5 à 6 sneden geoogst worden. Bij vroege zaai is er kans op aarvorming. Het gewas wordt zowel gebruikt als groenbemester als voor voedergewas.

Joordens heeft zowel tetraploïde als diploïde rassen in het pakket. De tetraploïde rassen geven een breedbladig, vrij donkergroen en zeer smakelijk gewas. Zij hebben een hogere verse opbrengst en een lager drogestofgehalte dan de diploïde rassen en geven een iets hollere zode. De zaaizaadhoeveelheid is voor diploïde rassen 45 kg per ha en voor tetraploïde rassen 50 kg per ha.

ADRENALIN, tetraploïd

Adrenalin is een tetraploïd éénjarig Westerwolds raaigras dat is geselecteerd om zijn snelle opkomst, beginontwikkeling en verbeterde mogelijkheden voor inkuilen. Het kan begraasd worden of meerdere keren gemaaid. Het produceert een hoge opbrengst met veel blad gedurende het groeiseizoen en het heeft een sterk herstellend vermogen.

BIGBANG, tetraploïd

Bigbang is een midden-laat tetraploïd éénjarig ras. De snelle beginontwikkeling maakt het geschikt voor een oogst van hoge kwaliteit. Het is resistent voor veel ziekten en dit zorgt voor een goed rendement uit de investering in weiland.