Research

Met een eigen kweekbedrijf te Neer (Limburg) in combinatie met de research van de RAGT groep stellen wij een scala aan veredelingsproducten ter beschikking aan de mondiale landbouw. In totaal hebben we de beschikking over 16 kweekbedrijven met ± 265 medewerkers en een budget van 35 miljoen euro.

De veredelaars in diverse landen beschikken over de modernste laboratoria, goed geoutilleerde kassencomplexen en vele hectaren proefvelden. Daar werken zij met behulp van de nieuwste apparatuur en de laatst vergaarde kennis aan de landbouw van de toekomst.

Er wordt continu gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe rassen van verschillende gewassoorten. Opbrengstverbetering, ziekteresistentie, droogtetolerantie en verteerbaarheid zijn belangrijke kweekdoelen bij de voedergewassen.

Bij groenbemesters staan kweekdoelen als ziekteresistentie, aaltjesbestrijding, laatheid bloei en snelheid grondbedekking voorop.

Onze innovaties - ACROBAT (gekruist raaigras), BRIGADIER (voederbieten), APRILIA (rietzwenkgras), GREENLY (kropaar), PASTORAL, ZENITAL en TORGAL (Engels raaigras) en STEGO en GREENLAND (bladkool) - hebben over de hele wereld tevreden gebruikers gevonden. De “Joordens” rassen AUBADE, ANDREA en MAGNUM (Westerwolds raaigras) zijn zowel een begrip in Zuid- als in Noord Amerika, Europa en Oceanië. Op het gebied van biologische bestrijding van aaltjes door middel van resistente groenbemesters - ACHILLES (gele mosterd), DOUBLET en ANACONDA (bladrammenas), TRIO (raketsla) eruca sativa en UTOPIA (Ethiopische mosterd) brassica carinata - is Joordens de mondiale marktleider!