Richtlijnen teelt NL

De teelt van graszaad voor Joordens vindt plaats in Nederland, verspreid over het hele land. Van de zware kleigrond in Friesland, tot de rulle lössgrond in het zuiden van Limburg. We hebben een ruime keuze in Engels, Italiaans, en gekruist raaigras dat in het najaar wordt ingezaaid en Westerwolds raaigras dat in het voorjaar wordt ingezaaid.

Voor een landbouwbedrijf biedt graszaadteelt de volgende voordelen:

  • prima financieel saldo
  • nuttige bijproducten; hooi en voedergras
  • veel soorten kunnen 2 jaren achtereen geoogst worden
  • arbeidsspreiding door vroege oogst
  • prima voorvrucht voor diverse gewassen
  • biedt de mogelijkheid lastige onkruiden te bestrijden
  • teeltbegeleiding voor optimalisatie van resultaten
  • lage teeltkosten
  • prima teelt voor zowel akkerbouw- als veehouderijbedrijven

Joordens zaden werkt met heldere contracten voor de telers. Het grootste deel van onze teelt in Nederland bestaat uit voedergrassen, en dan vooral de zaadteelt van raaigrassen. Het kenmerk van deze grassen is dat het snelle groeiers zijn, met hoge roestresistentie en een hoge zaad-opbrengst. Kortom, Joordens werkt met rassen die relatief weinig aandacht vragen en die een goede financiële opbrengst geven.

Joordens is een praktisch ingesteld bedrijf, waarmee u qua teelt alle kanten op kunt. In Kessel zijn alle voorzieningen aanwezig voor drogen, schonen, verpakken en opslag van zaden. Telers kunnen ervoor kiezen hun oogst direct van het perceel af te (laten) voeren, of drogen en/of opslag zelf te verzorgen. Vanzelfsprekend is er voor de contractteelt deskundige teeltbegeleiding. U staat er niet alleen voor!