Teelt NL

Graszaadteelt is een specialistische teelt met enkele belangrijke aandachtspunten. Voorwaarde is dat het geleverde product moet voldoen aan de eisen die de officiële keuringsinstanties – in Nederland is dat de NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst) - stelt. Hiervoor wordt elk perceel aangemeld bij de keuringsinstantie voor veldkeuring.

Hieronder volgt een opsomming van zaken die van belang zijn voor de graszaadteelt:

Perceelkeuze

  1. Tijdens de bloei dient er in de nabijheid van het graszaadperceel géén ander bloeiend gras van dezelfde soort voor te komen.
  2. Percelen moeten vrij zijn van kweek en wilde haver.
  3. Inzaaitermijn voor Engels, Italiaans en gekruist raaigras: tot 15 oktober, Westerwolds in het voorjaar tot half april.
  4. Het perceel mag de voorafgaande jaren niet ingezaaid zijn geweest met andere rassen van dezelfde soort.

Inzaai

Voor graszaad is een vlak, fijn en stevig zaaibed vereist. Ondiep zaaien en een goede water-voorziening bevorderen een uniforme opkomst. Direct rollen na inzaai kan de opkomst verbeteren en slakkenvraat helpen voorkomen.

Veldkeuring

Tijdens de veldkeuring – die door keurmeesters van de NAK wordt uitgevoerd - wordt er gelet of de isolatieafstanden worden gerespecteerd en uiteraard op het voorkomen van onkruiden die niet thuishoren in een perceel graszaad. Kweek, duist en wilde haver vergen samen met vermenging met andere types de meeste aandacht. Eventueel is handmatige selectie noodzakelijk. In elk perceel graszaad dat voor de veldkeuring wordt aangemeld moet het perceelsbordje duidelijk geplaatst zijn.

Bemesting en gewasbescherming

Graszaad vereist een tijdige voorjaarsbemesting, eventueel in een gedeelde gift. Voor onkruid-bestrijding zijn er veel middelen geschikt. Overlegt U voor het gebruik daarvan met de teeltbegeleiders.

Oogst

Het bepalen van het oogsttijdstip is één van de belangrijkste zaken tijdens de teelt. Graszaad rijpt binnen het perceel en zelfs op plantniveau, onregelmatig af. De gebruikelijke manier van zwad-maaien en enkele dagen later dorsen, garandeert een egaal afgerijpt product, met een lager vochtgehalte en minder uitvalverliezen. De teeltbegeleider zal samen met u het beste oogsttijdstip en de beste methode om te oogsten bepalen.